І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MENTALSYNDICATE.COM 

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да направите покупка в този уеб сайт. Ако стартирате плащане в този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Общите условия дават правото на ТЪРГОВЕЦА да предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина www.mentalsyndicate.com. 

След натискане на бутона „КУПИ“избраният продукт се добавя в количката. Следва плащане на продукта което изисква или регистрация на нов клиент или логване на съществуващ вече регистрирал се преди това клиент. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български и английски, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, английски паунди и американски долари, в зависимост от това в каква валута иска да плати КЛИЕНТА. Цените са с включен ДДС.

Менталсиндикейт си запазва правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да уведомява потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, mentalsyndicate.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение на потребителя, освен да възстанови сумите платени от него, ако вече има такива.


ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 

Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „МЕНТАЛ ООД”; 

2. Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, БЪЛГАРИЯ

област София (столица), община Столична

гр. София 1000

район р-н Подуяне

Ангел Войвода No 35, ет. 4, ап. 9 

4. Данни за кореспонденция: телефон:  0878 717 351

e-mail: office@mentalsyndicate.com; 

5. Вписване в публични регистри: 

ЕИК 204537081; 

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ‎1428357 / 24.04.2017


III. РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ 

А) Отказ от доставена стока 

1. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, МОЖЕ, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката е във вида в който е получена и със оригинална опаковка. 

3. След получаване на върната стока и прегледа й, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни.

Б) Анулиране на поръчка 

1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно не по-късно от 5 часа след направената поръчка.

При отказ от поръчката „МЕНТАЛ ООД” се ангажира да възстанови сумата в срок от 14 работни дни.

Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение.

IV. ДОСТАВКА

КЛИЕНТЪТ носио риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чрез банков превод: 

Банка: УниКредит Булбанк АД 

IBAN: BG06UNCR70001522916355

BIC: UNCRBGSF

 Чрез дебитна/кредитна карта посредством виртуален ПОС терминал (on-line разплащане): 

Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката. 

Чрез системата на PayPal


VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА /КЛИЕНТА

- Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.mentalsyndicate.com

- да се информира за състоянието на своята поръчка.

- отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. 

- длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола

- длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.mentalsyndicate.com


VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

- ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи,

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

- ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите КЛИЕНТИ конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни.  ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица (освен за целите на доставка) - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други.


IX. СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ЛИЦА, КОИТО СА РЕГИСТРИРАНИ ИЛИ ПАЗАРУВАТ КАТО ГОСТИ ОТ www.mentalsyndicate.com


1) Давам съгласието си личните ми данни, предоставени на „МЕНТАЛ ООД” да бъдат обект на обработка и да бъдат обработвани по Закона за защита на личните данни, при посочените по-долу условия, като „МЕНТАЛ ООД” има правото да обработва личните ми данни сама или чрез възлагане на обработващ данните на трето лице, спедитор, който ще извърши доставката.

 2) Декларирам, че съм информиран и давам доброволно съгласието си моите лични данни да бъдат включени в база данни на „МЕНТАЛ ООД”  и да бъдат използвани за или във връзка с обработката на поръчката, направена доброволно от мен, и с необходимостта поръчката да достигне до посочен от мен адрес.

3) Декларирам, че посочените от мен данни по-горе са верни. 

Разбирам също така, че имам право на достъп или да поискам кориригиране на личните ми данни чрез писмено заявление, отправено до „МЕНТАЛ ООД”  по реда на ЗЗЛД.

 4) Настоящото си съгласие предоставям в резултат на свободната ми воля, като съм наясно, че то се урежда от Закона за защита на личните данни и по точно от чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 19 и чл.36а и 36б на същия закон, и съм уведомен, че имам право да откажа да предоставя настоящото си съгласие, в който случай искането за предоставяне на желаната услуга може да не бъде изпълнено.