І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН MENTALSYNDICATE.COM

Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да направите покупка в този уеб сайт. Ако стартирате плащане в този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако не приемате тези условия, не използвайте този уеб сайт!

Общите условия дават правото на ТЪРГОВЕЦА да предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством онлайн магазина www.mentalsyndicate.com.

След натискане на бутона „КУПИ“избраният продукт се добавя в количката. Следва плащане на продукта което изисква или регистрация на нов клиент или логване на съществуващ вече регистрирал се преди това клиент. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

Договорният език е български и английски, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове, английски паунди и американски долари, в зависимост от това в каква валута иска да плати КЛИЕНТА. Цените са с включен ДДС.

Менталсиндикейт си запазва правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да уведомява потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, mentalsyndicate.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение на потребителя, освен да възстанови сумите платени от него, ако вече има такива.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

  1. Наименование на ТЪРГОВЕЦА: „МЕНТАЛ ООД”;
  2. Седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, БЪЛГАРИЯ област София (столица), община Столична гр. София 1000 район р-н Подуяне Ангел Войвода No 35, ет. 4, ап. 9
  3. Данни за кореспонденция: телефон:  0878 717 351
  4. e-mail: office@mentalsyndicate.com;
  5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204537081;

Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ‎1428357 / 24.04.2017

III. РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ 

А) Отказ от доставена стока

  1. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, МОЖЕ, без да дължи обезщетение или неустойка, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката, ако стоката е във вида в който е получена и със оригинална опаковка.
  2. След получаване на върната стока и прегледа й, ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни.

Б) Анулиране на поръчка

  1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно не по-късно от 5 часа след направената поръчка.

При отказ от поръчката „МЕНТАЛ ООД” се ангажира да възстанови сумата в срок от 14 работни дни.

Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение.

IV. ДОСТАВКА

КЛИЕНТЪТ носи риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


Чрез банков превод:
Банка: УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG06UNCR70001522916355
BIC: UNCRBGSF

Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.